Comemorarea Compozitorului Komitas – „Universul” din 28 Oct, 1936, despre concertul corului „Ko­mitas

„Colonia armeană din Capitală a co­memorat Duminică seara?., la orele 9, în sala Fundaţiei „Dalles” şi într’un cadru solemn, pe marele compozitor şi promotor al renaşterii armene, Ko­mitas”.

„D. S. Khoren. în cuvântul de deschi­dere, a schiţat personalitatea şi opera marelui compozitor.

„Simplu călugăr, Komitas, se im­pune prin talentul său îr.uzical excepţio­nal. Preocupat de muzica populară în genere şi de cea armeană, în speciîl, trezeşte atâta entuziasm cu prinia culegere de cântece armonizate de el în 1895, încât este trimis la Ber­lin, unde devine elevul marelui Ioachim. După terminarea studiilor, ex­punerea pe care o face într’un con­gres internaţional de muzică asupra caracterelor specifice ale muzieei armene laice şi religioase, îi atrage stima tuturor, i se cere să repete conferinţa, cu exemplificări executate de corul operei din Berlin. Revenind la Ecimiadzin, se consacră cu o uimitoare asiduitate studierii folklorului. Concer­tele sale îl fac celebru. La Paris ob­ţine mari succese. E invitat în Egipt, şi in centrele europene, iar la Istanbul devine obiectul unor manifestări de simpatie extraordinară, Anul 1915 a-duce însă tragedia patriei sale, prin cele mai înfiorătoare masacre. Din prima caravană de condamnaţi politici — cuprinzând floarea intelectualităţii armene, e singurul care scapă printr’o intervenţie misterioasă; ororile la care asistase, îi întunecă însă raţiunea, la vârsta de 45 ani, tocmai în perioada sa de maturitate creatoare. Totuşi opera lăsată e nemuritoare şi a făcut cunoscut poporul armean în toată lumea.

„Asociaţia muzicală armeană „Ko­mitas”, a dat apoi un concert sub „con­ducerea d-lui profesor Marcel Botez. Timp de două ore, publicul a fost ră­pit de această muzică de o duioşie impresionantă, care atinge uneori cul­mile pateticului, pentru a trece apoi într’un ritm dinamic, de o expresivi­tate puternică, sau de-o vaporoasă şi pătrunzătoare melancolie şi desnădejde. Corul mixt de o sută de voci, s’a im­pus prin desăvârşita-i unitate, şi prin simţul rafinat al nuanţărilor şi inter­pretării, realizând efecte de mare artă. Ca solistă, d-ra Arax Săvagian a sub­liniat emotiv tristeţea dominantă a me­losului armean, cu multă graţie şi virtuozitate.

„Concertul „Komitas”, aşa cum a de­curs, a fost mai mult decât o comemo­rare, a fost o manifestare a sufletului armenesc, tradus în forme superioare de artă şi simţire”.

Advertisements

~ by arevahar on September 6, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: