Scurta istorie a Bisericii Armene

•October 22, 2008 • Leave a Comment


Sec I-II
Creştinismul a apărut în Palestina şi s-a extins pe rutele comerciale ale Imperiului Roman, pe apă şi uscat, în acele oraşe unde existau comunităţi evreieşti.
Astfel, creştinismul a prins rădăcini în Egipt şi Africa de Nord până în Abisinia (Etiopia), în Siria, Anatolia (Cilicia, Frigia, Capodocia), în părţile Iranului, India, Asia Minor, Grecia, Macedonia şi Roma.
Dacă această răspândire a creştinismului datează din epoca apostolică, tradiţia bisercii şi istoria ne relatează prin istoricii Movses Horenaţi şi Eusebiu din Cesareea că ideea de creştinism a intrat în Armenia încă din timpul vieţii lui Hristos. Continue reading ‘Scurta istorie a Bisericii Armene’

Advertisements

Centenar Leon Kalustian UN ARISTOCRAT AL VERBULUI – Vartan ARACHELIAN

•September 26, 2008 • 1 Comment

Încă din fragedă copilărie mi s-a vorbit cu evlavie în familie despre două mari personalităţi româneşti: Mihai Eminescu şi Nicolae Iorga. Despre primul,poate,din cauza paternităţii sale ipotetice.Despre al doilea ca unul din marii prieteni ai armenilor. La maturitate mi-am dat seama că nu era doar o opţiune a familiei mele. Nu întâmplător aveam să întâlnesc în istoria recentă a naţionalismului autohton şi prezenţa unor consângeni.Cum s-au rătăcit fraţii Acterian printre ei,cum de şeful organizaţiei muncitoreşti al „verzilor”a fost un „ian”nu e cazul să analizez aici şi acum. Continue reading ‘Centenar Leon Kalustian UN ARISTOCRAT AL VERBULUI – Vartan ARACHELIAN’

IORGA ŞI SIRUNI, SAU FERICITA ÎNTÂLNIRE A DOI SAVANŢI – Vartan ARACHELIAN

•September 26, 2008 • 1 Comment

În Dicţionarul de „Figuri de armeni din România”,aparţinând regretatului Bogdan Căuş,Hagop Djololian,cunoscut,îndeobşte, în cercurile specialiştilor sub numele de Siruni e definit,pe bună dreptate,drept unul dintre prestigioşii umanişti ai veacului XX.Păstrând proporţiile el poate fi comparat nu doar prin preocupările literare şi ştiinţifice,dar şi prin orientarea politică,cu Nicolae Iorga.Dacă Iorga i-a avut ca modele româneşti pe Heliade-Rădulescu,Haşdeu şi Eminescu,modelul intelectual al lui Siruni a fost marele savant român.Printr-o fericită împrejurare, tânărul imigrant,supravieţuitor al genocidului armenilor din Imperiul Otoman i-a devenit emul. Continue reading ‘IORGA ŞI SIRUNI, SAU FERICITA ÎNTÂLNIRE A DOI SAVANŢI – Vartan ARACHELIAN’

Valoarea limbii armene – Antoine Meillet

•September 7, 2008 • Leave a Comment

După modelul grec, Armenii şi-au constituit un alfabet, o limbă literară şi o literatură.

Sistemul alfabetului armean, fiecare o ştie, este o capod’operă. Fiecare din fenomenele fonetismului armean este notat printr’un semn propriu şi sistemul este aşa de bine stabilit că el a dat naţiunii armene o expresiune definitivă a fonetismului, expresie care s’a menţinut până acum fără să sufere nici o schimbare, fără să aibă nevoie de o ameliorare, căci era perfectă dela început. Continue reading ‘Valoarea limbii armene – Antoine Meillet’

Cronica Armenilor din ţările române – H. Dj. Siruni

•September 6, 2008 • 2 Comments


PARTEA I

(sec. X-XIII)

967. S’a găsit o inscripţiune în armeneşte la Cetatea-Albă purtând această dată.

„Găsim cele dintâi biserici armene în ţările române la Cetatea Albă, care a fost întâia etapă pe drumul pribegiei lor din Asia, prin Crimeea, spre Polonia. Arolo am găsit pietre cu inscripţii armeneşti cu data de 416 era armeană, care echivalează cu data 416+551=967 eră a Mântuitorului. (Grigore Goilav: Bisericile Armene de prin ţările române, 1912, Bucureşti, p. 3.) Continue reading ‘Cronica Armenilor din ţările române – H. Dj. Siruni’

Armenia în Sfânta Scriptură – Dr. Sahag Gokian

•September 6, 2008 • Leave a Comment

Astfel se descrie în Scriptură, locul paradisului:

„Şi Dumnezeu planta grădină în Eden despre resărit, şi în aceasta pase el omul pe care l’a făcut… Şi fluviu eşia din Eden ca să adape grădina, şi de acolo se despârţia în patru râuri. Nu­mele unuia — Pison: acela e care înconjură tot peisajul Havila, unde este aur. Şi aurul acelui pământ este bun; acolo este bedelion şi piatra onichină. Şi numele râului al doilea — Ghihon: acela e care înconjură tot pământul Chuş. Şi numele râului al treilea — Hiddekel (Tigris): acela e care curge spre resăritul Assiriei; şi râul al patrulea — Eufrat” (I. Moisi, cap. I, v. 8—14). Continue reading ‘Armenia în Sfânta Scriptură – Dr. Sahag Gokian’

Despre ţările locuite de Armeni – Nicolae Iorga

•September 6, 2008 • Leave a Comment

În ce priveşte Armenia, Armenii au de secole întregi deosebite patrii. Aşa încât nu vă veţi mira dacă, pe largă patria cea mai interesantă pentru dânşii şi pentru noi, Armenia cea veche, — se va vorbi şi de alte patrii, în care Armenii au fost purtaţi de soartă de-a lungul istoriei lor. Continue reading ‘Despre ţările locuite de Armeni – Nicolae Iorga’